Trang chủ

Bất động sản mới nhất

SUMITOMO là công ty bất động sản chuyên cho thuê và tim kiếm các căn hộ dịch vụ tốt nhất cho người Nhật tại Hà Nội. Phương châm của chúng tôi là uy tín và niềm tin tạo nên thành công. Chúng tôi luôn mong muốn đem đến những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
Căn hộ dịch vụ Kim Mã cho thuê
 P.Ngủ: 1  P.Tắm: 1  D.Tích SD: 55 m2 Phố Kim Mã Xem tiếp
Đang có sẵn

Căn hộ dịch vụ Kim Mã cho thuê

ID: SP235
Mời liên hệ
Xem tiếp  P.Ngủ: 1  P.Tắm: 1  D.Tích SD: 55 m2
Căn hộ dịch vụ 2 ngủ toà nhà Sumitomo 523 Kim Mã
 P.Ngủ: 1  P.Tắm: 1  D.Tích SD: 85 m2 Phố Kim Mã Xem tiếp
Đang có sẵn

Căn hộ dịch vụ 2 ngủ toà nhà Sumitomo 523 Kim Mã

ID: SP234
Mời liên hệ
Xem tiếp  P.Ngủ: 1  P.Tắm: 1  D.Tích SD: 85 m2
Căn hộ dịch vụ Kim Mã
 P.Ngủ: 1  P.Tắm: 1  D.Tích SD: 55 m2 Phố Kim Mã Xem tiếp
Đang có sẵn

Căn hộ dịch vụ Kim Mã

ID: SP233
Mời liên hệ
Xem tiếp  P.Ngủ: 1  P.Tắm: 1  D.Tích SD: 55 m2
Căn hộ dịch vụ sumitomo Kim Mã
 P.Ngủ: 1  P.Tắm: 1  D.Tích SD: 60 m2 Phố Kim Mã Xem tiếp
Đang có sẵn

Căn hộ dịch vụ sumitomo Kim Mã

ID: SP232
Mời liên hệ
Xem tiếp  P.Ngủ: 1  P.Tắm: 1  D.Tích SD: 60 m2
Căn hộ dịch vụ 523 kim mã
 P.Ngủ: 1  P.Tắm: 1  D.Tích SD: 55 m2 Phố Kim Mã Xem tiếp
Đang có sẵn

Căn hộ dịch vụ 523 kim mã

ID: SP231
Mời liên hệ
Xem tiếp  P.Ngủ: 1  P.Tắm: 1  D.Tích SD: 55 m2
Căn hộ dịch vụ Sumitomo ngõ 523 Kim Mã
 P.Ngủ: 1  P.Tắm: 1  D.Tích SD: 55 m2 Phố Kim Mã Xem tiếp
Đang có sẵn

Căn hộ dịch vụ Sumitomo ngõ 523 Kim Mã

ID: SP230
Mời liên hệ
Xem tiếp  P.Ngủ: 1  P.Tắm: 1  D.Tích SD: 55 m2

Căn hộ dịch vụ Kim Mã cho thuê

ID: SP235
Mời liên hệ
Xem tiếp  P.Ngủ: 1  P.Tắm: 1  D.Tích SD: 55 m2

Căn hộ dịch vụ 2 ngủ toà nhà Sumitomo 523 Kim Mã

ID: SP234
Mời liên hệ
Xem tiếp  P.Ngủ: 1  P.Tắm: 1  D.Tích SD: 85 m2

Căn hộ dịch vụ Kim Mã

ID: SP233
Mời liên hệ
Xem tiếp  P.Ngủ: 1  P.Tắm: 1  D.Tích SD: 55 m2

Căn hộ dịch vụ sumitomo Kim Mã

ID: SP232
Mời liên hệ
Xem tiếp  P.Ngủ: 1  P.Tắm: 1  D.Tích SD: 60 m2

Căn hộ dịch vụ 523 kim mã

ID: SP231
Mời liên hệ
Xem tiếp  P.Ngủ: 1  P.Tắm: 1  D.Tích SD: 55 m2

Căn hộ dịch vụ Sumitomo ngõ 523 Kim Mã

ID: SP230
Mời liên hệ
Xem tiếp  P.Ngủ: 1  P.Tắm: 1  D.Tích SD: 55 m2

Tư vấn viên

SUMITOMO là công ty bất động sản chuyên cho thuê và tim kiếm các căn hộ dịch vụ tốt nhất cho người Nhật tại Hà Nội. Phương châm của chúng tôi là uy tín và niềm tin tạo nên thành công. Chúng tôi luôn mong muốn đem đến những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

© 2019 Copyright by sumitomo.vn. All rights reserved.